Croeso i wefan Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth

Eglwys y Santes Fair yw eglwys Gymraeg Plwyf Aberystwyth.

Bydd rhyw 30 o oedolion yn addoli’n gyson yn Eglwys y Santes Fair. Yn ogystal bydd rhyw 10-15 o blant a phobl ifainc yn dod i’r Ysgol Sul a’r Clwb Ieuenctid. Fel rhan o blwyf Aberystwyth mae Eglwys y Santes Fair yn rhannu gweinidogaeth gydag Eglwys S. Mihangel. Asr hyn o bryd rydym yn y broses o apwyntio Rheithor newydd i’r plwyf.

Mae cynulleidfa Eglwys y Santes Fair bob amser yn groesawgar ac yn falch o gyfarfod â phobl newydd. Felly os ydych chi’n symud i Aberystwyth, yn astudio yma, neu dim ond ar ymweliad, cofiwch alw heibio i’n gweld ni. Ceir manylion ein gwasanaethau ar y wefan ynghyd â manylion ar sut i gysylltu gyda ni.

Yr ydym yn edrych ymlaen i’ch gweld!

Encil2013